Zahájení školního roku

Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí

Vánoční koncert

Školní družina

Mateřská školka

Exkurze do Prahy

Mladý záchranář

Akce školy

Mikulášská nadílka