Ceny stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Volenice ve školním roce 2020-21

26.08.2020 14:17

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou určeny věkové kategorie na dobu školního roku. Tyto kategorie budou platit od 1.9.2020 do 31.8.2021.

Ceny stravování pro jednotlivé kategorie:

Kategorie 1     (do 6 let)

přesnídávka ......    9,- Kč

oběd ..................    20,- Kč

svačina ..............    9,- Kč    Záloha na školní rok 850,- Kč

Kategorie 2     (7-10 let)

oběd ..................    25 Kč    Záloha na školní rok 550,- Kč

Kategorie 3     (11-14 let)

oběd ..................    28 Kč    Záloha na školní rok 650,- Kč

Kategorie 4     (15 a více let)

oběd ..................    30 Kč    Záloha na školní rok 700,- Kč