Informace o změně ve školním řádu

26.08.2020 13:00

Pokud v případě nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd bude zakázána přítomnost žáků ve škole (nebo pouze v jednotlivých třídách), budou se tito žáci nadále vzdělávat distanční výukou, která bude povinná. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.