Možnost konzultací

04.06.2020 22:46

V měsíci červnu bude žákům II. stupně ZŠ Volenice umožněno zúčastnit se konzultačních hodin, zaměřených na předměty český jazyk, anglický jazyk a matematika.

Pohyb žáků ve škole bude omezený a s rouškami. Každý žák musí přinést čestné prohlášení a odevzdat jej třídnímu učiteli. Konzultace proběhnou v učebně fyziky bez nároku na stravování.

Časový plán konzultací:

6. třída - 9.,16., 23.června 2020

7. třída - 10.,17.,24. června 2020

8. třída - 11.,18.,25. června 2020

Pro podrobnější informace volejte prosím příslušné třídní učitele či vedení školy.