Na I. a II. stupni byl spuštěn program PRIMÁRNÍ PREVENCE , (realizátor programu - DO SVĚTA , Strakonice).

12.12.2019 21:13

Byly vybrány 2. ,7. a 8. třída. Cíle programů v jednotlivých třídních
kolektivech byly předem dojednány. Program probíhá v prostorách školy, je
zaměřen na rizikové chování, mezilidské vztahy a prevenci šikany, časová
dotace 8 hodin v každé třídě. Již proběhly dvě setkání s dětmi v druhé
třídě, děti i paní učitelka poslouchali, soutěžili a aktivně pracovali se
zadanými úkoly. Lektoři kurzu byli s výsledky spokojeni. B. Chvalová -
metodik prevence