Nové zájmové útvary

26.01.2020 21:13

Od druhého pololetí mohou děti navštěvovat: angličtinu pro začátečníky (3. třída) - p. Hronková, čtvrtek od 13:45 - 14:30 a dále hudební - flétna (první stupeň) - p. Pinkasová, čtvrtek od 12:15 - 13:00 hodin. Dle zájmu se mohou děti přihlásit ve školní družině.