Opatření v MŠ Volenice od 1.9.2020

26.08.2020 13:54

 

PROVOZ MŠ :
 1/ Provoz MŠ : 6.15 – 16.00 hod.
 2/ Děti se budou pohybovat v prostorách MŠ a na zahradě bez roušek.
 3/ Děti budou používat jednorázové papírové ručníky a často si mýt a dezinfikovat ruce. Vše potřebné máme v dostatečném množství.
 4/ Třídy budou spojené od 6.15 – 7.00 a od 14.00 – 16.00 hod.
 5/ Ve třídách se bude častěji větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 6/ Děti nebudou nosit do školky žádné hračky.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ :
1/ Ranní filtr – pokud bude při předání dítěte zjištěno virové onemocnění ( rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost...), nebude do budovy mateřské školy přijato.
2/ Pokud se u dítěte v průběhu dne projeví nějaké příznaky onemocnění, bude okamžitě izolováno. Dítě si nasadí roušku a pod dozorem učitelky vyčká na příchod rodiče.
3/ Při předání dítěte musí mít doprovod dítěte roušku.

V prostorách školky bude docházet ke zvýšené dezinfekci. Denně se budou otírat kliky, dezinfikovat stoly, židle i podlahy, WC i umývárny !!!
Prosíme, před hlavními dveřmi dodržujte 2 m odstupy !!!