Organizační upozornění pro zákonné zástupce žáků

01.09.2020 21:10

Vzhledem k situaci ( Covid – 19) žádáme rodiče o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu dítěte. Pokud má teplotu, kašel, respirační obtíže, nechutenství, bolesti hlavy, bolesti kloubů… neposílejte ho do školy.

 Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu žáka ve škole, bude kontaktován zákonný zástupce a ten je povinný si dítě co nejrychleji vyzvednout. Návrat do školy bude možný pouze po předložení lékařské zprávy.

V případě, že  bude zakázána přítomnost žáků ve škole  na základě nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS, škola (třída) přejde na distanční výuku, která je pro školní rok 2020/2021 povinná. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak personálním a technickým možnostem školy.