Podpora rodin

04.11.2022 20:24

Informace o dotačních programech týkajících se podpory rodin s dětmi zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže naleznete na stránkách myvtomjihocechynenechame.cz/

- Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

- Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže