Projekt "Vzděláváme se společně v ZŠ a MŠ Volenice"

23.10.2018 14:17

Zdárně pokračujeme v realizaci projektu "Vzděláváme se společně v ZŠ a MŠ Volenice", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006746. Letos využíváme mimo jiné v rámci tohoto projektu služeb školního asistenta v MŠ a ZŠ. Dokončení projektu je plánováno do 31. 8. 2019. Projekt je přínosem pro žáky i vyučující a plánujeme plynule navázat projektem "Šablony II", pokud budeme se žádostí úspěšní.