Projektový den - Cesta do pravěku

23.01.2022 17:47

Ve středu 15. prosince 2021 se 6. třída vydala do Písku na projektový den v rámci Šablon II. V Prácheňském muzeu pro ně byl připraven edukační program s názvem Cesta do pravěku. Žáci si rozšířili vědomosti z výuky dějepisu o poznatky z regionální archeologie přímo v expozici pravěku. V druhé části programu si všichni zkusili mletí obilí na kamenném rotačním mlýnku, tkaní na tkalcovském stavu a rozdělání ohně pomocí dřívka a luku. Každý si tak mohl vyzkoušet, jak by obstál v době pravěku. Na závěr jsme si prohlédli královské město se všemi jeho památkami a plni zážitků odjížděli domů.