Projektový den – Husitství v jižních Čechách

06.07.2021 21:51

V rámci projektu Šablony II jsme realizovali projektový den mimo školu na téma Husitství v jižních Čechách. V pondělí 28. června 2021 se žáci 2. stupně vydali do Tábora. Zde na ně čekal edukační program v Husitském muzeu. Na projektu škola spolupracovala s odborníky z tohoto muzea, kteří pro nás připravili lektorský program s názvem Boží bojovníci. Žáci se tak přenesli do 15. století do období husitské revoluce. Pochopili husitství v evropských souvislostech, pracovali ve skupinách na zadaných úkolech, zahráli si na badatele a prohlédli si husitské zbraně. Převlečeni za husity si dokonce zkusili i boj ze selského vozu. V expozici husité poté zhlédli příběh husitství, který se odehrával v deseti sálech muzea. Třetí a velice zajímavou částí byla prohlídka chodeb středověkého podzemí z 15. a 16. století. Poslední částí projektového dne byly úkoly z pracovního listu, které žáci plnili na náměstí. Odpoledne jsme se vydali na nedaleký Kozí hrádek a cestou zpět jsme stanuli na místě, kde před více než 600 lety Jan Žižka zvítězil v bitvě u Sudoměře. Společně jsme se vyfotografovali u sochy tohoto největšího husitského válečníka a plni nových dojmů jsme zamířili do Volenic. Projektový den v duchu husitství se vydařil a po prázdninách se těšíme vstříc dalším dobrodružstvím!