Projektový den "Průzkumníci v přírodě"

06.07.2021 21:49

V rámci projektu ŠABLONY II. žáci 3. a 4. třídy navštívili předposlední školní den středisko ekologické výchovy TOULCUV DVUR v Praze. Na čtvrťáky
čekal výukový program "BÁDÁNÍ V MOKŘADU". Program byl zahájen metodou brainstorming. Děti zapisovaly vše, co je napadlo na otázku "Jaký je
mokřad?". Po rozdělení do pětičlenných skupin po cestě k mokřadu poznávaly pomocí obrázků různé ekosystémy. Zapisováním do křížovky vyluštily tajenku "Jste na cestě do mokřadu, kde se stanete......". Poté žáci během dopoledne prozkoumávali prostředí mokřadu. Seznámili se se zásadami vědecké práce. Ve skupinách si zkusili navrhnout výzkumné otázky i způsob, jak na ně najít odpověď. Výsledky svého bádání si na závěr sdělili s ostatními a pomocí smajlíků vše zhodnotili. Dopoledne přispělo k rozvoji dovedností pro zkoumání a k posílení vztahu k prostředí mokřadu a k vodním bezobratlým
živočichům. Třetí třída se účastnila programu o včelách, nazvaném "VČELA V SÍTI ŽIVOTA". Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o včelách,
zahrály si několik tematických her. Vrcholem programu bylo nahlédnutí do opravdového včelího úlu a pozorování včeliček při práci. Dopoledne bylo pro
žáky velmi zajímavé a poučné.