Projektový den "Šelmy na Šumavě"

23.11.2021 19:08

Dne 4.11. 2021 mohly děti v rámci projektu Šablony II. prozkoumat život vlků v šumavském Srní.

Díky poutavé přednášce se dozvěděly mnoho zajímavých informací nejen ze života vlků, ale také o životě a výskytu šelem na Šumavě. Během cesty k vlčímu výběhu děti získávaly nové poznatky, které následně využily k vyplnění pracovního listu, ve kterém měly například správně šelmy pojmenovat, zařadit do čeledi, přiřadit správnou stopu atd. Největší odměnou na závěr byl pro všechny nádherný pohled na celou vlčí smečku v jejich výběhu.