Projektový den "Příroda na dotek"

30.06.2021 16:32

V rámci projektu ŠABLONY II. strávily děti z první a druhé třídy 18.6.2021 projektové odpoledne ve Sladovně v Písku. Navštívily expozici "Mraveniště" a "Voda mne napadá". Dozvěděly se, kde mraveniště najdeme, kdo mraveniště obývá, co je náplní života mravenců, jak získávají potravu a jak staví svá města. Program byl koncipován jako "bloudění" labyrintem Mraveniště, kde se děti formou hry a zábavných úkolů seznámily s životem mravenců, jejich vývojovými stádii a zajímavostmi z jejich života. Získané informace mohly uplatnit k vyplnění pracovního listu, týkajícího se právě života a vývojového stádia mravenců. Cílem druhé expozice "Voda mne napadá" bylo iniciovat vztah člověka k vodě a snad i vody k člověku. Inspirovat děti a podnítit jejich tvořivost a fantazii. Vše si zase mohly děti formou hry prozkoumat a vyzkoušet. Užily se krásné odpoledne naplněné spoustou nových zkušeností a vědomostí.