První školní den

02.09.2020 21:59

1. září bylo prvním školním dnem pro 17 prvňáčků ze ZŠ a MŠ Volenice. Žáčky v tento sváteční okamžik doprovodili rodiče.

Do nové životní etapy jim mnoho štěstí, úspěchů a hlavně zdraví přišli popřát pan starosta Karel Papež a pan ředitel Luděk Cimrhanzl, který rovněž pohovořil o současné nelehké situaci. Prvňáčci dostali od školy a OÚ Volenice učebnice, sešity, výtvarné pomůcky a drobné dárky. Po vzájemném představení s třídní učitelkou Irenou Černou a krátkém úvodním slovu děti namalovaly obrázek pejska. Za první splněný úkol získaly ježečka, kterého jim paní učitelka vlastnoručně uháčkovala. Domů odcházeli všichni s úsměvem a zvesela. Přejeme jim, aby každý den byl pro ně příjemným zážitkem. Rodičům děkujeme za důvěru, kterou k naší škole mají.

Fotogalerie: První školní den