Sběr papíru

02.05.2019 20:15

Sběr papíru (svázaného a zváženého) se uskuteční ve dnech 13.-14.5. 2019 od 6:30 do 15:30 hodin. Kontejner bude přistaven na školním dvoře, kam budou moci rodiče sběr uložit a následně nahlásit vychovatelce ve školní družině.