Setkání s dravci

20.09.2019 05:05

Ve středu 18. září 2019 se žáci ZŠ a MŠ zúčastnili zajímavé besedy. Na volenickém hřišti se sešli s chovateli dravců. Dozvěděli se základní informace o životě dravců, o chování v různých situacích, výcviku a dějinách sokolnictví. Děti si pohladily výra, sovu a s orlem si zahrály zábavnou hru. Ze setkání si všichni odnesli nové přírodovědné poznatky a zpestřili si tak začátek školního roku.