Setkání školské rady s vedením školy

27.01.2023 14:53

Dne 23.1.2023 se sešla školská rada se zástupci jednotlivých tříd ZŠ (třídní důvěrníci).

Schůzka proběhla v přátelském duchu za účasti všech pozvaných třídních důvěrníků, členů školské rady a vedení školy. Debatovalo se převážně na tato témata: enenergetické zajištění ZŠ, MŠ a ŠJ, školní výlety na jaře 2023, chování a prospěch žáků.

Podrobnější informace mohou dostat rodiče žáků od příslušných třídních důvěrníků.