Školní výlet - 1. - 3. třída - Hornické muzeum

13.05.2022 18:19

V úterý 10.5.2022 nás v přivítal "Důl Anna". Skvělý pan průvodce přivítal
děti a paní učitelky a vybavil je helmami. Povyprávěl jim, jak pracovali
horníci. Projížďka důlním vláčkem Prokopskou štolou měla u dětí obrovský
úspěch. Ukázal jim horníky, šachtu a nechal je nahlédnout i do hluboké jámy
zatopené vodou. Dětem se ukázali i tajemní permoníci. Po prohlédnutí parního
stroje zkoušely děti volat permoníkům do podzemí. Poté nás čekal "Ševčínský
důl". Z nádvoří jsme se projeli hornickým vláčkem po trase dlouhé 230m k
dolu Vojtěch.  Na závěr jsme si užili nádherný výhled po okolí z věže.
Rozloučili jsme se hornickým pozdravem - ZDAŘ BŮH!