Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

25.07.2021 19:34

Tento školní rok byl jiný než předchozí. Prezenční výuka byla záhy vystřídána rotační a posléze distanční výukou. Online hodiny nás tak provázely skoro celý školní rok. Společně jsme se museli naučit pracovat s počítačem a online prostředím. Začátky nebyly jednoduché, ale nakonec jsme to společnými silami zvládli. Velké poděkování patří především rodičům. Děkujeme Vám za spolupráci a podporu! 30. června 2021 se uskutečnilo slavnostní ukončení školního roku. Všichni jsme se takto naposledy shromáždili v září 2019, proto atmosféra v tělocvičně školy byla nepopsatelná. Po úvodním proslovu pana ředitele a starosty obce byla předána knižní odměna žákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Oči všech ale směřovaly na devět deváťáků, kteří dnešním dnem završili svoji cestu na naší základní škole. Během celého rozloučení nám promítali fotografie z jejich školních let 2012 – 2021. Deváťáci ve svém proslovu poděkovali učitelům, rodičům i obci. Poté předali dárky panu řediteli a třídní učitelce. I oni obdrželi pamětní listiny a dárky na památku. Na závěr se se všemi rozloučili dojemnou písničkou, při které si většina uvědomila, že jeden příběh jejich života právě končí. Poslední zvonění, poslední slova třídní učitelky a střepy štěstí… Do toho dalšího příběhu jim z celého srdce přejeme hlavně hodně štěstí a zdraví!