Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

20.06.2024 22:38

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ke dni 1.9.2024 zřizovatel na základě usnesení rady obce výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku 300 Kč měsíčně.