Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

20.06.2024 22:33

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ke dni 1. 9. 2024 zřizovatel na základě usnesení rady obce výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 200 Kč měsíčně.