Tajemství špižírny veverky Zrzečky

26.02.2022 15:14
18.10.2021 se konal projektový den mimo Mateřskou školu v Kašperských Horách. Nazvali jsme ho Tajemství špižírny veverky Zrzečky. Cílem projektu bylo prohloubit u dětí poznatky o přírodě, o životě zvířat a ochraně přírody. Projektový den měl pozitivní vliv na celkový rozvoj dítěte. Bylo využito prvků zážitkové pedagogiky a kooperativního učení.