Testování SCIO

24.11.2019 21:06

Ve středu 6. listopadu 2019 se žáci 8. třídy zapojili do celorepublikového projektu Testování čtenářské a matematické gramotnosti. Testování probíhalo on-line, kdy každý žák vypracoval dva testy. Ihned po dokončení každého testu našli žáci ve svém profilu výsledkovou zprávu, z které zjistili svoji úroveň čtenářské a matematické gramotnosti. Druhé kolo testování proběhne v květnu 2020, opakováním testu zjistíme posun žáků v obou gramotnostech. Tak pojďme společně rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost!