Včelko - hrátky ve ŠD

20.06.2022 21:33

V úterý dne 14.6.2022 se ve školní družině uskutečnilo zábavné odpoledne, při kterém se děti formou soutěží dozvěděly zajímavé informace o životě včel. (20.5.2022 Mezinárodní den včel). Ze začátku jsme si povídali o užitečnosti včel a jejich způsobu života. Poté jsme si zahráli na pilné včelky, které opylovaly barevné květy. Ve skupinkách jsme pak plnili zajímavé úkoly a dozvěděli se čím včely krmí své larvy, kolik mají očí nebo například jak a čím sbírají pyl z květů. Dalšími úkoly bylo například dostat včeličku z bludiště ke květině, skládačky různých podob, pexeso, přiřazování názvů opylovaných rostlin, popis těla včelky, malování a vybarvování pracovních listů k tématu. Na konci jsme si vzali do rukou správné včelí barvy (žlutá, hnědá) a vymalovali dřevěné včelky, které nám vytvořily náš společný úl, který bude zdobit třídu ŠD. Společně jsme si zazpívali známou písničku o včelce Máje, kterou děti poté i shlédly. Překvapením byla procházka k opravdovému včelaři, který byl moc hodný, vše nám ukázal a názorně předvedl. Následně proběhla ochutnávka. Dětem se včelí hrátky moc líbily, byly nadšené a spokojené z nových poznatků o včelím světě. Velké díky patří panu včelaři a jeho rodině.