Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

10.03.2020 20:45

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních a středních škol vzniká nárok na ošetřovné, které mohou čerpat rodiče dětí, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou, že žije s dítětem ve společné domácnosti. Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Pokud budete tento tiskopis vyžadovat, volejte prosím na telefonní číslo: 723 886 450 – p. Malá.