ZAHRANIČNÍ STÁŽE PEDAGOGŮ 2022/2023

09.05.2023 12:51

V tomto školním roce měli pedagogové ZŠ a MŠ Volenice v rámci projektu
Šablony III možnost vycestovat na odborné stáže do zahraničí, jejichž cílem
byl job shadowing – sledování práce tamních učitelů v hodinách i zapojení se
do výuky a seznámení se se systémem základního vzdělávání.

Ředitel školy Mgr. Luděk Cimrhanzl strávil v termínu 1.-8.10. 2022 pracovní
týden v Nizozemsku ve škole Jan Campertschool ve městě Driehuis. Učitelky ZŠ
Mgr. Edita Hakrová a Mgr. Petra Zdráhalová navštívily 24.-28.4.2023 školy
Juhani Vuorisen koulu a Takalon koulu ve městě Kannus ve Finsku.

Obě stáže byly velmi přínosné. Podařilo se navázat užší kontakty s pedagogy
pro další vzájemnou spolupráci. Následné propojení žáků by mohlo zlepšit
jejich konverzační dovednosti v anglickém jazyce.