Zápis do 1. třídy základní školy

19.03.2023 19:08

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 8:30 do 16:00 hodin v budově Základní školy Volenice.

Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017. Povinnost zápisu k základní školní docházce vyplývá z § 36. zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ nebo žádost o odklad, vyplněný zápisový list, rodný list dítěte, občanský průkaz.

Dokumenty ke stažení jsou na www.zs-a-ms-volenice.eu/dokumenty-skoly/