Pozitivní rozvoj ZŠ a MŠ Volenice

02.09.2021 13:55

Dne 1.9.2021 byl zahájen v ZŠ a MŠ Volenice nový školní rok 2021/2022. Do první třídy letos nastoupilo 17 prvňáčků. Celkový počet žáků je nyní 146, což je o 26 více, než před deseti lety v roce 2011. Taktéž počet zaměstnanců stoupl za posledních deset let z 27 na 35.

Celá ZŠ a MŠ prošla v letních měsících důkladnou rekonstrukcí.

V ZŠ se buduje nová plynová kotelna a byla zde provedena rekonstrukce a posílení internetové sítě. V MŠ došlo k celkovému zateplení budovy a k výměně starých akumulačních kamen za radiátory vytápěné plynem. Částečně byl zrekonstruován i interiér budovy. Do ŠJ byly nakoupeny nové stoly a židle, byla zde položena nová dlažba a vyměněna akumulační kamna za radiátory vytápěné plynem.

Za tyto změny k lepšímu patří poděkování zřizovateli - obci Volenice.

Doufáme, že se nové změny budou dětem a žákům líbit a budou naši mateřskou i základní školu rádi navštěvovat.