Dokaž, že umíš

08.09.2019 17:44

Ve středu 4.září 2019 se uskutečnila tradiční soutěž DOKAŽ, ŽE UMÍŠ. Soutěže se účastnila pětičlenná družstva ve dvou věkových kategoriích (I. kategorie žáci 3. až 5. třídy, II. kategorie žáci 6. až 9. třídy). Pro mladé záchranáře bylo připraveno devět soutěžních disciplin. Mezi oblíbená stanoviště patřila džberová stříkačka, střelba ze vzduchovky a použití prostředků improvizované ochrany. Nechybělo ani tolik důležité poskytnutí první pomoci a zabalení evakuačního zavazadla. Policie ČR prověřila soutěžící připraveným testem. Pro jedny byl náročný hod granátem na cíl, pro druhé topografie či požární příprava. Žáci tím získali a doplnili si znalosti, dovednosti a praktické návyky pro poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze. Mladí záchranáři opět dokázali, že umí! Tři nejlepší družstva obou kategorií si právem zasloužila sladkou odměnu v podobě dortů, které pro ně upekla paní Kroupová.
Umístění:
I. kategorie: 1. místo tým Josefa Benady
2. místo tým Julie Hronkové
3. místo tým Julie Podlesné
II. kategorie: 1. místo tým Jany Kadaňové
2. místo tým Martina Potužníka
3. místo tým Pavla Vinického
ZŠ Volenice děkuje za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru, Klubu svazu CO, Policii ČR, SDH obce a obcí. První akce nového školního roku se vydařila. Tak zase za rok!

Fotografie si prohlédněte ve fotogalerii.