Zahájení školního roku

Zápis dětí do první třídy

Pietní akt "Transport smrti"

Maškarní karneval

Zimní radovánky

Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí

Vánoční koncert

Školní družina

Mateřská školka

Exkurze do Prahy

Mladý záchranář

Akce školy

Mikulášská nadílka