Otázky a odpovědi

Co bude tento týden v naší školní jídelně dobrého?

Co bude příští týden v naší školní jídelně dobrého?

xxx

Jak správně vyplnit nový evidenční list?

Jaké zájmové útvary mohou žáci naší školy navštěvovat?

  Zájmové útvary při školní družině    
Pondělí 13:00 - 14:00 Tvořivá dílna
  
Mgr. Irena Černá
Úterý 12:00 - 12:20 Angličtina ( 1. třída ) Mgr. Edita Hakrová
  od 14:45 Logopedie Mgr. Irena Machníková
Středa 12:30 - 13:00 Hudební - sbor Mgr. Markéta Hradecká
  13:00 - 13:45 Sportovní hry - fotbal Mgr. Luděk Cimrhanzl
  13:00 - 14:30 Ruční práce- vaření
(od 2. třídy)
Marcela Jedličková
  13:15 - 14:15 Přírodovědný (badatelsky orientovaný) Mgr. Věra Králová
Čtvrtek 12:00 - 12:20 Angličtina (2. třída) Mgr. Edita Hakrová
  13:00 - 14:30 Výtvarný Pavla Sajfrídová
Pátek 12:05 - 13:15 Sportovní - aerobic Mgr. Michaela Nováková
  13:00 - 13:45
 
Náboženství Mgr. Miroslav Čapek
   

 

 

Odhlašování obědů prostřednictvím stránek školy?

Pokud chcete využívat novou službu "odhlášení oběda ve školní jídelně" prostřednictvím internetových stránek školy, je v první fázi nutná registrace. Proto nejdříve vyplňte registrační formulář na našich stránkách a po obdržení potvrzerní registrace můžete v hlavním menu pod položkou "Školní jídelna" vyplnit své přihlašovací údaje a přihlásit se. Otevře se Vám stránka a naleznete formulář pro odhlášení oběda. Vyplňte všechny povinné údaje jako např.jméno strávníka, vyberte ze seznamu třídu, kterou navštěvuje. Pokud se jedná o mimoškolního strávníka, vyberte možnost jiný strávník.Pokud odhlašujete oběd na jeden den, vyplňte do položky odhlásit stravné od datum dne, kdy má být oběd odhlášen, a do kolonky Odhlásit stravné do nevyplňujte nic. Pokud potřebujete odhlásit obědy na více než jeden den (např z důvodu nemoci žáka), vyplňte nejdříve do kolonky odhlásit stravné od datum počátečního dne, od kdy nebudete odebírat oběd, a do nepovinné kolonky odhlásit stravné do vyplňte datum, do kdy nebudete oběd odebírat. Do nepovinné kolonky vzkaz napište např. odhlašuji obědy z důvodu nemoci mého syna/dcery . Následně potvrďte odhlášení zaškrtnutím "ano", a pokud již nechcete nic jiného vzkázat do školní jídelny, klepněte na tlačítko "odeslat". Pokud se Vám objeví text: Děkujeme, Váš požadavek byl odeslán do školní jídelny, vše proběhlo v pořádku. Upozornění: obědy je třeba odhlašovat vždy den dopředu!

 

Kontaktujte nás