Otázky a odpovědi

Co bude tento týden v naší školní jídelně dobrého?

Co bude příští týden v naší školní jídelně dobrého?

Jak správně vyplnit nový evidenční list?

Jaké zájmové útvary mohou žáci naší školy navštěvovat?

 

Zájmové útvary při školní družině
 
 
     
Pondělí 13:00 - 14:30 Výtvarný
1.třída
Zuzana
Rejšková
Úterý 13:00 - 14:30

12:15 - 1245

13:15 - 14:30
Výtvarný
2. třída
Angličtinka
1.třída
Ruční práce
4.třída
Zuzana
Rejšková
Mgr. Gabriela
Holíková
Mgr. Irena
Černá
Středa 13:00 - 13:45 Sport. hry
fotbal
Mgr. Luděk
Cimrhanzl
Miroslava
Mrázová
  13:00 - 14:30 Hravé odpoledne
3.,4.,5.,6.,7. třída
Marcela
Jedličková
Čtvrtek 13:00 - 13:45 Zdravotnický
2.,3.,4.,5. třída
Mgr. Irena Černá
Zuzana Repková
  13:00 - 14:30 Výtvarný
3.,4.,5.,6.,7. třída
Pavla Sajfrídová
Pátek 13:00 - 13:30 Angličtinka
2. třída
Mgr. Gabriela
Holíková
  13:30 - 14:30 Náboženství Mgr. Miroslav
Čapek

 

Odhlašování obědů prostřednictvím stránek školy?

Pokud chcete využívat novou službu "odhlášení oběda ve školní jídelně" prostřednictvím internetových stránek školy, je v první fázi nutná registrace. Proto nejdříve vyplňte registrační formulář na našich stránkách a po obdržení potvrzerní registrace můžete v hlavním menu pod položkou "Školní jídelna" vyplnit své přihlašovací údaje a přihlásit se. Otevře se Vám stránka a naleznete formulář pro odhlášení oběda. Vyplňte všechny povinné údaje jako např.jméno strávníka, vyberte ze seznamu třídu, kterou navštěvuje. Pokud se jedná o mimoškolního strávníka, vyberte možnost jiný strávník.Pokud odhlašujete oběd na jeden den, vyplňte do položky odhlásit stravné od datum dne, kdy má být oběd odhlášen, a do kolonky Odhlásit stravné do nevyplňujte nic. Pokud potřebujete odhlásit obědy na více než jeden den (např z důvodu nemoci žáka), vyplňte nejdříve do kolonky odhlásit stravné od datum počátečního dne, od kdy nebudete odebírat oběd, a do nepovinné kolonky odhlásit stravné do vyplňte datum, do kdy nebudete oběd odebírat. Do nepovinné kolonky vzkaz napište např. odhlašuji obědy z důvodu nemoci mého syna/dcery . Následně potvrďte odhlášení zaškrtnutím "ano", a pokud již nechcete nic jiného vzkázat do školní jídelny, klepněte na tlačítko "odeslat". Pokud se Vám objeví text: Děkujeme, Váš požadavek byl odeslán do školní jídelny, vše proběhlo v pořádku. Upozornění: obědy je třeba odhlašovat vždy den dopředu!

 

Kontaktujte nás