Předškoláci ve škole

27.03.2024 18:59

Jak to chodí ve škole, se v úterý 19.3. přišly podívat děti z naší mateřské
školy. Paní učitelka jim s pomocí prvňáčků ukázala, co je ve škole čeká.
Předškoláci si vyzkoušeli sezení v lavici a plnění jednoduchých úkolů. Na
závěr si všichni společně zazpívali písničku.
V září na viděnou!