Sběr papíru

05.10.2019 18:42

Sběr papíru se uskuteční ve dnech 14.10 - 15.10.2019 od 6:30 do 15:30. Papír musí být svázaný a zvážený. Kontejner bude přistaven na školním dvoře.