Zápis dětí do první třídy

22.03.2024 20:52
Zápis do 1.třídy základní školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve čtvrtek 4.4.2024 od 8:00 do 16:00 hodin v budově Základní školy Volenice.
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Povinnost zápisu k základní školní docházce vyplývá z § 36, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
K zápisu rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ nebo žádost o odklad, vyplněný zápisový list, rodný list dítěte, občanský průkaz.