Zápis dětí do první třídy

24.03.2021 23:23

Zápis do 1. třídy Základní školy Volenice, okres Strakonice

 pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v úterý dne

6. 4. 2021

ráno od 8:00 - 9:00 hod. a odpoledne od 15:00 - do 16 hod. v budově Základní školy Volenice a to distančně.

 

Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Povinnost zápisu k základní školní docházce vyplývá z § 36,  zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu rodiče přinesou:

  • vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ nebo žádost o odklad
  • vyplněný zápisový list

 

Oba dokumenty vložte do zalepené obálky a odevzdejte ve škole ve výše uvedeném termínu a čase.

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Machníková č. telefonu 721 247 393