Zápis do první třídy

19.03.2022 07:36
Zápis do 1. třídy Základní školy Volenice, okres Strakonice pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý dne 5. 4. 2022 od 8:30 do 16 hod. v budově Základní školy Volenice . Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Povinnost zápisu k základní školní docházce vyplývá z § 36, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. K zápisu rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ nebo žádost o odklad vyplněný zápisový list rodný list dítěte občanský průkaz Kontaktní osoba: Mgr. Irena Machníková č. telefonu 721 247 393