Zápis žáků do první třídy

01.05.2020 22:10

Přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Ředitel ZŠ a MŠ Volenice rozhodl na základě § 36 a § 46 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhovět žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte do 1. ročníku ZŠ a MŠ Volenice k povinné školní docházce:

 

 • ZŠV012020

 • ZŠV022020

 • ZŠV032020

 • ZŠV042020

 • ZŠV052020

 • ZŠV062020

 • ZŠV072020

 • ZŠV082020

 • ZŠV092020

 • ZŠV102020

 • ZŠV112020

 • ZŠV122020

 • ZŠV132020

 • ZŠV142020

 • ZŠV152020

 • ZŠV162020

 • ZŠV172020

 • ZŠV202020

 

Zároveň vyhověl žádosti o odkladu školní docházky:

 • ZŠV182020

 • ZŠV192020